Kategórie
Oznamy

Pozvánka do detského speváckeho zboru

Kategórie
Oznamy

Pozvánka na plenárne rodičovské združenie ZUŠ Krupina

Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárnu schôdzu rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční 12. októbra 2022 o 16.30 v triede výtvarného odboru.

Kategórie
Oznamy

Oznam o obnovení prezenčného vyučovania od 10. 1. 2022

Oznamujeme žiakom a ich zákonným zástupcom, že od pondelka 10. 1. 2022 začína prezenčné vyučovanie v hudobnom a výtvarnom odbore ZUŠ Krupina podľa pôvodných rozvrhov.

Kategórie
Oznamy

Organizácia vyučovania v ZUŠ Krupina od 29.11.2021

Riaditeľka ZUŠ Krupina oznamuje, že individuálne vyučovanie spevu a hry na hudobných nástrojoch budú od pondelka 29.11.2021 realizované dištančnou formou.

Kategórie
Oznamy

Organizácia vyučovania v ZUŠ Krupina od 8. 11. 2021

Kategórie
Oznamy

Oznam o obnovení prezenčnej formy vyučovania v ZUŠ Krupina

Riaditeľka ZUŠ Krupina oznamuje, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa od 10. mája 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie v ZUŠ Krupina v plnom rozsahu v hudobnom a vo výtvarnom odbore.

Kategórie
Oznamy

Oznam o obnovení individuálnej formy vyučovania v ZUŠ Krupina

Riaditeľka ZUŠ Krupina oznamuje, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa od 26.4.2021 obnovuje prezenčné vyučovanie v ZUŠ Krupina pre všetkých žiakov v individualnej forme štúdia, okrem spevu a dychových nástrojov.

Kategórie
Oznamy

Oznam o čiastočnom obnovení prezenčného vyučovania

Kategórie
Oznamy

Prechod na dištančné vyučovanie

Vyučovanie všetkých predmetov hudobneho a výtvarného odboru ZUŠ Krupina bude prebiehat dištančnou formou.

Kategórie
Oznamy

Konzultačné hodiny výtvarného odboru