Kategórie
Oznamy

Pozvánka na plenárne rodičovské združenie ZUŠ Krupina

Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárnu schôdzu rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční 12. októbra 2022 o 16.30 v triede výtvarného odboru.

Kategórie
Oznamy

Oznam o obnovení prezenčného vyučovania od 10. 1. 2022

Oznamujeme žiakom a ich zákonným zástupcom, že od pondelka 10. 1. 2022 začína prezenčné vyučovanie v hudobnom a výtvarnom odbore ZUŠ Krupina podľa pôvodných rozvrhov.

Kategórie
Oznamy

Organizácia vyučovania v ZUŠ Krupina od 29.11.2021

Riaditeľka ZUŠ Krupina oznamuje, že individuálne vyučovanie spevu a hry na hudobných nástrojoch budú od pondelka 29.11.2021 realizované dištančnou formou.

Kategórie
Oznamy

Organizácia vyučovania v ZUŠ Krupina od 8. 11. 2021

Kategórie
Oznamy

Oznam o obnovení prezenčnej formy vyučovania v ZUŠ Krupina

Riaditeľka ZUŠ Krupina oznamuje, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa od 10. mája 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie v ZUŠ Krupina v plnom rozsahu v hudobnom a vo výtvarnom odbore.

Kategórie
Oznamy

Oznam o obnovení individuálnej formy vyučovania v ZUŠ Krupina

Riaditeľka ZUŠ Krupina oznamuje, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa od 26.4.2021 obnovuje prezenčné vyučovanie v ZUŠ Krupina pre všetkých žiakov v individualnej forme štúdia, okrem spevu a dychových nástrojov.

Kategórie
Oznamy

Oznam o čiastočnom obnovení prezenčného vyučovania

Kategórie
Oznamy

Prechod na dištančné vyučovanie

Vyučovanie všetkých predmetov hudobneho a výtvarného odboru ZUŠ Krupina bude prebiehat dištančnou formou.

Kategórie
Oznamy

Konzultačné hodiny výtvarného odboru

Kategórie
Oznamy

Prerušenie skupinového vyučovania v ZUŠ Krupina

Mesto Krupina ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v Základnej umeleckej škole Krupina.