Koncerty

Prehľad koncertov

 • Výtvarná súťaž TUK 2022

  Žiačka výtvarného odboru ZUŠ Krupina
  Miroslava Gellénová

  získala na súťaži Talent – umenie – kumšt 2. miesto v kategórii výtvarný návrh úžitkového – dekoratívneho predmetu. Usporiadateľom súťaže je Súkromná škola umeleckého priemyslu v Hodruši- Hámroch a vyhodnotenie výsledkov sa uskutočnilo 29. apríla 2022.

 • Pozvánka na jarný koncert 2022

  Srdečne Vás pozývame na jarný koncert, ktorý pre Vás pripravili žiaci a pedagógovia
  Základnej umeleckej školy Krupina.

  https://youtu.be/sf8EaIpov-8
  Program jarného koncertu 2022 ZUŠ Krupina
  1. Eliška Monišová, 3. ročník, hra na klavíri
   Petr Eben: Keď mamička pohladká
  2. Viktor Vazan, 1. ročník, hra na akordeóne
   Pôjdeme my do hájička
  3. Kristián Uličný, 1. ročník, hra na husliach
   Jean Philippe Rameau: Rigaudon
  4. Karin Lenhardová, 4. ročník, hra na klavíri
   Cornelius Gurlitt: Sonatina C dur 1. časť
   Petr Skoumal: Pat a Mat
  5. Dorota Nagyová, 1. ročník, hra na zobcovej flaute
   James Paisible: Menuet arr. Walter Bergmann
  6. Daniel Ľupták, 2. ročník, hra na akordeóne
   Od steny Anička, Sedemdesiat sukieň mala
  7. Dorota Ráchel Sádecká, PŠ, hra na gitare
   Zlatá brána
  8. Soňa Vištiaková, 2. ročník, hra na husliach
   Johann Sebastian Bach: Menuet
  9. Nina Bariaková, 4. ročník, hra na klavíri
   Samuil Majkapar: Menuet
  10. Anežka Posádková, 1. ročník, hra na zobcovej flaute
   Michael Praetorius: Ballet zo zbierky tancov Terpsichore
  11. Jozef Pavlenda, 2. ročník, hra na akordeóne
   Lietala si lastovička, Medveďku
  12. Lucia Longauerová, 2. ročník, hra na husliach
   Johann Sebastian Bach: Menuet
  13. Michaela Šťastná, 4. ročník, hra na klavíri
   Ilja Hurník: Ráno
  14. Amália Capuliaková, 1. ročník, hra na gitare
   Tatiana Stachak: Kovboj, U hodinára
  15. Viliam Neurath, 3. ročník, hra na zobcovej flaute
   Walter Bergmann: Austrian ländler
   Česká polka arr. Walter Bergmann
  16. Júlia Ližbetinová, 6. ročník, hra na klavíri
   Frederik Chopin: Valčík a mol
  17. Ján Križan, 5. ročník, hra na akordeóne
   Georg Friedrich Händel: Menuet
  18. Barbora Melichová, 8. ročník, hra na husliach
   Vittorio Monti: Czardas
  19. Šimon Uhrík, 8. ročník, hra na klavíri
   Václav Kaprál: Mazurka
   Manfred Schmitz: Weekend Rag
 • Pozvánka na jarnú výstavu 2022

  Srdečne Vás pozývame na jarnú výstavu výtvarných prác žiakov Základnej umeleckej školy Krupina.

 • Oznam o obnovení prezenčného vyučovania od 10. 1. 2022
  Oznamujeme žiakom a ich zákonným zástupcom, že od pondelka 10. 1. 2022 začína prezenčné vyučovanie v hudobnom a výtvarnom odbore ZUŠ Krupina podľa pôvodných rozvrhov.

  Podmienkou účasti žiaka na vyučovaní je aktuálne písomné vyhlásenie
  o bezpríznakovosti.

  Tlačivo si môžete stiahnuť tu:

 • Pozvánka na vianočný koncert 2021

  Srdečne Vás pozývame na vianočný koncert, ktorý pre Vás pripravili žiaci
  a pedagógovia Základnej umeleckej školy Krupina.

  https://youtu.be/yM0-H_Gv2_U
  Program vianočného koncertu ZUŠ Krupina 2021
  1. Terézia Balková, 1. ročník, hra na husliach
   Stanislav Mach: Concertino facile
  2. Alžbeta Považanová, PŠ, hra na klavíri
   Ľudová pieseň: Dobrú noc
  3. Anežka Posádková, 1. ročník, hra na zobcovej flaute
   J. S. Bach: Menuet G dur
   Ľudová pieseň: Čerešničky
  4. Boris Dado, 1. ročník, hra na husliach
   Koleda: Počúvajte nové chýry
  5. Eliška Monišová, 3. ročník, hra na klavíri
   Eugen Suchoň: Zeleň sa mi, borovienka
   Eugen Suchoň: Janko môj
  6. Amália Capuliaková, 1. ročník, hra na gitare
   Vianočná arr. Richard Bönde: Tichá noc
   Koleda: Jak si krásne, Jezuliatko
  7. Kristián Uličný, 1. ročník, hra na husliach
   Koleda: Narodil sa Kristus Pán
  8. Šimon Lukáč, 2. ročník, hra na akordeóne
   Koleda: Búvaj, dieťa krásne
  9. Michaela Šťastná, 4. ročník, hra na klavíri
   Béla Bartók: Valčík
  10. Lucia Longauerová, 2. ročník, hra na husliach
   Koleda: Pastieri, pastieri
  11. Nina Bariaková, 4. ročník, hra na klavíri
   Alfréd Zemanovský: Pri Prešporku
  12. Daniel Ľupták, 2. ročník, hra na akordeóne
   Koleda: Šťastie, zdravie
   Koleda: Dobre bolo Kubovi
  13. Ivana Lasabová, 6. ročník, hra na klavíri
   Ilona Jurníčková: Uspávanka pre Verunku
  14. Alex Dado, 2. ročník, hra na saxofóne
   Stephen Foster: Swanee River
  15. Dávid Slávik, 3. ročník, hra na husliach
   Koleda: Do hory, do lesa
  16. Júlia Ližbetinová, 6. ročník, hra na klavíri
   Samuel Majkapar: Prelúdium A dur
  17. Jakub Posádka, 2. ročník, hra na gitare
   Tatiana Stachak: Milonga
  18. Xénia Lvomská, 6. ročník, hra na husliach
   Charles Dancla: Polka
  19. Šimon Uhrík, 8. ročník, hra na klavíri
   Friedrich Kuhlau: Sonatína C dur, op. 55, č.3

 • Pozvánka na vianočnú výstavu 2021

  Srdečne Vás pozývame na vianočnú výstavu výtvarných prác
  žiakov Základnej umeleckej školy Krupina.