Koncerty

Prehľad koncertov

 • Zimný koncert

  Srdečne pozývame na náš Zimný koncert!

  28. 1. 2024 o 15.00 v Kostole Narodenia Panny Márie v Krupine
  Žiaci, učitelia a rodičia ZUŠ Krupina

 • Adventný koncert 2023

  Srdečne Vás pozývame stráviť predvianočný čas na adventnom koncerte Základnej umeleckej školy v Krupine

 • Letný koncert 2023

  Srdečne Vás pozývame na Letný koncert žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy Krupina, ktorý sa uskutoční v utorok
  13. júna 2023 o 16.30 v Kine Kultúra.

  Program letného koncertu ZUŠ Krupina 2023
  1. Detský sláčikový orchester
   Podpolianske piesne
  2. Hana Matejkinová, 1. ročník/1. časť, hra na husliach
   Sergej Lukanjuk: Zajačik
  3. Natália Suržinová, 1. ročník/1. časť, hra na saxofóne
   Joseph Kosma: Autumn Leaves
  4. Zuzana Matejkinová, 3. ročník/1. časť, hra na klavíri
   Carl Maria Weber: Nemecký valčík
  5. Ján Šípka, 4. ročník/1. časť, hra na akordeóne
   Georg Friedrich Händel: Menuet
  6. Kristián Uličný, 2. ročník/1. časť, hra na husliach
   Natalia Baklanova: Mazurka
  7. Jakub Posádka, 4. ročník/1. časť, hra na gitare
   Robert de Visée: Menuet
  8. Eliška Monišová, 4. ročník/1. časť, hra na klavíri
   Viliam Figuš Bystrý: Fialka
  9. Soňa Vištiaková, 3. ročník/1. časť, hlasová výchova
   Let it go (Do neznáma ísť) z Ľadového kráľovstva
  10. Dávid Slávik, 4. ročník/1. časť, hra na husliach
   Ferdinand Küchler: Koncert D dur, 3. časť
  11. Dorota Nagyová, 1. ročník/1. časť, hra na saxofóne
   George Gershwin: Our Love is Here to Stay
  12. Edita Petrášová, 1. ročník/2. časť, hra na klavíri
   Friedrich Kuhlau: Sonatína G dur, 3. časť
  13. Vladimír Páleník, 1. ročník/2. časť, hra na akordeóne
   Johann Friedrich Burgmüller: Ballada
  14. Terézia Balková, 2. ročník/1. časť, hra na husliach
   Oskar Rieding: Koncert h mol, 3. časť
  15. Gitarové trio: Ivana Lasabová, Amália Capuliaková, Patrik Selecký
   Pierre Chédeville: Contredanse
   Paul Peuerl: Ballett
  16. Júlia Ližbetinová, 4. ročník/2. časť, hra na klavíri
   Richard Sherman: Feed the Birds
  17. Mária Faustína Pavlendová, 4. ročník/2. časť, hra na husliach
   Russell Webber: Romany Caprice
  18. Detský spevácky zbor
   Ryan Cayabyab: The Coconut Song
 • Jarný koncert 2023

  Srdečne Vás pozývame na Jarný koncert žiakov ZUŠ Krupina, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 30. marca 2023 o 16.30 v Kine Kultúra 

  Program jarného koncertu 2023 ZUŠ Krupina
  1. Detský vokálno-inštrumentálny súbor Ninna nanna
   Sólo: Alžbeta Považanová (soprán)
  2. Kristián Uličný, 2. ročník/ 1. časť, hra na husliach
   Ferdinand Küchler: Concertino D dur
  3. Alžbeta Považanová, 1. ročník/1. časť, hra na klavíri
   Ilona Jurníčková: V starom slohu, Hra s loptičkou
  4. Angelika Kyseľová, 1. ročník/2. časť, hra na saxofóne
   George Gershwin: I Got Plenty
  5. Vivien Lvomská, 2. ročník/2. časť, hra na husliach
   Martin Greenwald: Arminta Waltz
  6. Anežka Posádková, 2. ročník/1. časť, hra na klavíri
   Martha Mier: Sneaky Business
  7. Peter Sališ, 2. ročník/1. časť, hra na gitare
   Tatiana Stachak: Kolotoč blues, Na výlete
  8. Detský sláčikový orchester (mladší žiaci)
   Ľudové piesne
  9. Karin Lenhardová, 1. ročník/2. časť, hra na klavíri
   Robert Schumann: Úbohá sirota
  10. Ján Marko Sedmák, 3. ročník/1. časť, hra na akordeóne
   Ladislav Castiglione: Allegretto
  11. Terézia Balková, 2. ročník/1. časť, hra na husliach
   Georg Philipp Telemann: Sonatína
  12. Zuzana Matejkinová, 3. ročník/1. časť, hra na klavíri
   Samuil Majkapar: V záhradke, Scherzino
  13. Viliam Neurath, 4. ročník/1. časť, hra na zobcovej flaute
   Karl Joachim Andersen: Hungarian Fantaisie
  14. Michaela Poljovková, 3. ročník/1. časť, hra na gitare
   Ferdinando Carulli: Andante
  15. Eliška Monišová, 4. ročník/1.časť, hra na klavíri
   Jiří Antonín Benda: Sonatina a mol
  16. Xénia Lvomská, 3. ročník/2. časť, hra na husliach
   Benoni Lagye: Danse Espagnole
  17. Edita Petrášová, 1. ročník/2. časť, hra na klavíri
   Robert Schumann: Úbohá sirota
   Milan Novák: Výlet
  18. Ján Šípka, 4. ročník/1. časť, hra na akordeóne
   Ladislav Castiglione: Andantino
  19. Barbora Pálková, 1. ročník/2. časť, hra na husliach
   Oskar Rieding: Cigánsky pochod
  20. Júlia Ližbetinová, 4. ročník/2. časť, hra na klavíri
   Friedrich Kuhlau: Sonatina C dur
  21. Alex Dado, 2. ročník/2. časť, hra na saxofóne
   Antonín Dvořák: Humoreska
  22. Sláčikový orchester ZUŠ (starší žiaci)
   Čardáš G dur
  23. Detský vokálno-inštrumentálny súbor Ciaccona
   Sólo: Jakub Posádka (kontratenor), Dobromil Botló (bas)

 • Letný koncert 2022

  ZUŠ Krupina Vás pozýva na Letný koncert

  Program koncertu
  1. Detský spevácky zbor

  Wolfgang Amadeus Mozart: Ária Papagena z opery Čarovná flauta

  1. Kristián Uličný, 1. ročník, hra na husliach

  Johann Sebastian Bach: Menuet

  1. Ján Šípka, 3. ročník, hra na akordeóne

  Ján Ondruš: Etuda

  1. Eliška Monišová, 3. ročník, hra na klavíri

  Piotr Iľjič Čajkovskij: Starofrancúzska pieseň, Polka

  1. Lucia Longauerová, 2. ročník, hra na husliach

  Josef Koreš: Sólo pre Ferdánka

  1. Samuel Krčmárik, 2. ročník, hra na gitare

  Ed Sheeran: Photograph

  1. Natália Taragelová, 3. ročník, hra na zobcovej flaute

  Piotr Iľjič Čajkovskij: Snenie

  Johann Christoph Pepusch: Gavotte

  1. Terézia Balková, 1. ročník, hra na husliach

  Natália Baklanova: Concertino d mol

  1. Detský spevácky zbor

  César Franck: Panis Angelicus

  1. Michaela Šťastná, 4. ročník, hra na klavíri

  Viktor Kosenko: Baletná scénka

  1. Nela Matušovová, 3. ročník, hra na husliach

  Salvador Leonardi: Capriccio polka

  1. Ján Križan, 5. ročník, hra na akordeóne

  Dezider Harvan: Veš ti zajdu

  1. Jakub Posádka, 2. ročník, hra na gitare

  Napoleon Coste: Barcarolle

  1. Ester Sakurako Vician, 7. ročník, hra na husliach

  Ezra Jenkinson: Elfentanz

  1. Angelika Kyseľová, 1. ročník, hra na saxofóne

  George Gershwin: Our Love Is Here to Stay

  1. Viktória Kohútová, 3. ročník/II. stupeň, hra na klavíri

  Václav Říha: Waltz

  1. Barbora Melichová, 8. ročník, hra na husliach 

  John Williams: Schindlerov zoznam

  1. Vladimír Páleník, 4. ročník, hra na akordeóne

  Leopold Mozart: Menuet

  Ján Móry: Potôčik

  1. Melisa Bojtošová, 4. ročník/II. stupeň, hra na priečnej flaute

  Wolfgang Amadeus Mozart: Malá nočná hudba

  1. Barbora Melichová, 8. ročník, hra na husliach

  Séria maďarských piesní

 • Pozvánka na jarný koncert 2022

  Srdečne Vás pozývame na jarný koncert, ktorý pre Vás pripravili žiaci a pedagógovia
  Základnej umeleckej školy Krupina.

  https://youtu.be/sf8EaIpov-8
  Program jarného koncertu 2022 ZUŠ Krupina
  1. Eliška Monišová, 3. ročník, hra na klavíri
   Petr Eben: Keď mamička pohladká
  2. Viktor Vazan, 1. ročník, hra na akordeóne
   Pôjdeme my do hájička
  3. Kristián Uličný, 1. ročník, hra na husliach
   Jean Philippe Rameau: Rigaudon
  4. Karin Lenhardová, 4. ročník, hra na klavíri
   Cornelius Gurlitt: Sonatina C dur 1. časť
   Petr Skoumal: Pat a Mat
  5. Dorota Nagyová, 1. ročník, hra na zobcovej flaute
   James Paisible: Menuet arr. Walter Bergmann
  6. Daniel Ľupták, 2. ročník, hra na akordeóne
   Od steny Anička, Sedemdesiat sukieň mala
  7. Dorota Ráchel Sádecká, PŠ, hra na gitare
   Zlatá brána
  8. Soňa Vištiaková, 2. ročník, hra na husliach
   Johann Sebastian Bach: Menuet
  9. Nina Bariaková, 4. ročník, hra na klavíri
   Samuil Majkapar: Menuet
  10. Anežka Posádková, 1. ročník, hra na zobcovej flaute
   Michael Praetorius: Ballet zo zbierky tancov Terpsichore
  11. Jozef Pavlenda, 2. ročník, hra na akordeóne
   Lietala si lastovička, Medveďku
  12. Lucia Longauerová, 2. ročník, hra na husliach
   Johann Sebastian Bach: Menuet
  13. Michaela Šťastná, 4. ročník, hra na klavíri
   Ilja Hurník: Ráno
  14. Amália Capuliaková, 1. ročník, hra na gitare
   Tatiana Stachak: Kovboj, U hodinára
  15. Viliam Neurath, 3. ročník, hra na zobcovej flaute
   Walter Bergmann: Austrian ländler
   Česká polka arr. Walter Bergmann
  16. Júlia Ližbetinová, 6. ročník, hra na klavíri
   Frederik Chopin: Valčík a mol
  17. Ján Križan, 5. ročník, hra na akordeóne
   Georg Friedrich Händel: Menuet
  18. Barbora Melichová, 8. ročník, hra na husliach
   Vittorio Monti: Czardas
  19. Šimon Uhrík, 8. ročník, hra na klavíri
   Václav Kaprál: Mazurka
   Manfred Schmitz: Weekend Rag