Kategórie
Súťaže

Výtvarná súťaž TUK 2022

Žiačka výtvarného odboru ZUŠ Krupina Miroslava Gellénová získala na súťaži Talent – umenie – kumšt 2. miesto v kategórii výtvarný návrh úžitkového – dekoratívneho predmetu.

Kategórie
Koncerty a výstavy

Pozvánka na jarný koncert 2022

Srdečne Vás pozývame na jarný koncert, ktorý pre Vás pripravili žiaci a pedagógovia Základnej umeleckej školy Krupina.

Kategórie
Koncerty a výstavy

Pozvánka na jarnú výstavu 2022

Srdečne Vás pozývame na jarnú výstavu výtvarných prác žiakov Základnej umeleckej školy Krupina.

Kategórie
Oznamy

Oznam o obnovení prezenčného vyučovania od 10. 1. 2022

Oznamujeme žiakom a ich zákonným zástupcom, že od pondelka 10. 1. 2022 začína prezenčné vyučovanie v hudobnom a výtvarnom odbore ZUŠ Krupina podľa pôvodných rozvrhov.

Kategórie
Koncerty a výstavy

Pozvánka na vianočný koncert 2021

Srdečne Vás pozývame na vianočný koncert, ktorý pre Vás pripravili žiaci
a pedagógovia Základnej umeleckej školy Krupina.

Kategórie
Koncerty a výstavy

Pozvánka na vianočnú výstavu 2021

Srdečne Vás pozývame na vianočnú výstavu výtvarných prác žiakov Základnej umeleckej školy Krupina.

Kategórie
Oznamy

Organizácia vyučovania v ZUŠ Krupina od 29.11.2021

Riaditeľka ZUŠ Krupina oznamuje, že individuálne vyučovanie spevu a hry na hudobných nástrojoch budú od pondelka 29.11.2021 realizované dištančnou formou.

Kategórie
Oznamy

Organizácia vyučovania v ZUŠ Krupina od 8. 11. 2021

Kategórie
Prijímacie skúšky

Zápis žiakov na školský rok 2020/2021

Informácie o zápise žiakov na školský rok 2020/2021.

Kategórie
Oznamy

Oznam o obnovení prezenčnej formy vyučovania v ZUŠ Krupina

Riaditeľka ZUŠ Krupina oznamuje, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa od 10. mája 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie v ZUŠ Krupina v plnom rozsahu v hudobnom a vo výtvarnom odbore.