Kategórie
Oznamy

Oznam o čiastočnom obnovení prezenčného vyučovania

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa, s účinnosťou od 8.2.2021, ZUŠ Krupina obnovuje prezenčné vyučovanie hry na hudobných nástrojoch v individuálnej forme pre žiakov 1. stupňa ZŠ, okrem vyučovania hry na dychových nástrojoch.

Zákonný zástupca žiaka môže nahlásiť záujem o prezenčný spôsob vyučovania triednemu učiteľovi alebo riaditeľke školy (0918 370 665).

Podmienky prezenčného vyučovania v ZUŠ sú rovnaké ako pri vyučovaní v ZŠ (testovanie, čestné vyhlásnie zákonného zástupcu).

Vyučovanie kolektívných predmetov – hudobná náuka a výtvarný odbor – budú naďalej prebiehať dištančnou formou.

Mgr. Monika Jalšovská, riaditeľka ZUŠ Krupina