Základná umelecká škola Krupina

Novinky

 • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej umeleckej škole Krupina v školskom roku 2020/2021
  Mesto Krupina od 2. septembra 2020 obnovuje v Základnej umeleckej škole Krupina vyučovanie hudobného a výtvarného odboru v individuálnej a skupinovej forme vyučovania. Všetky potrebné informácie nájdete v tomto odkaze.
 • Doplňujúci zápis žiakov
  Informácie o doplňujúcom zápise žiakov do hudobného a výtvarného odboru.
 • Hra na gitare
  ZUŠ Krupina otvára v školskom roku 2020/2021 triedu vyučovania hry na gitare. Doplňujúci zápis žiakov a talentové skúšky sa uskutočnia 2. septembra 2020 v budove ZUŠ na Svätotrojičnom námestí č. 7 od 10:00 do 15:30.
 • Čestné uznanie
 • Výstava Umením po stopách Sládkoviča
 • Odovzdávanie vysvedčení
  Žiaci výtvarného odboru si môžu vyzdvihnúť vysvedčenie 29. a 30. júna 2020 (pondelok a utorok) v triede výtvarného odboru od 12:00 do 16:00. Žiaci hudobného odobru si môžu vyzdvihnúť vysvedčenie 29. a 30. júna 2020 (pondelok a utorok) po dohode s triednym učiteľom.
 • Zápis žiakov na školský rok 2020/2021
  Základná umelecká škola Krupina otvára v školskom roku 2020/2021 hudobný a výtvarný odbor. V hudobnom odbore prijímame žiakov na štúdium spevu a hlasovej výchovy, hry na klavíri, organe, akordeóne, husliach, viole, zobcovej a priečnej flaute, klarinete a trúbke. Prednosť majú žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ. Vo výtvarnom odbore prijímame žiakov všetkých ročníkov. Zápis nových … Zobraziť viac
 • Obnovenie vyučovania v Základnej umeleckej škole Krupina
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020 a č. OLP 4204/2020z 22. 5. 2020 s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ, … Zobraziť viac
 • Krajské kolo súťaže Hnúšťanský akord 2019/2020
  Dňa 12. 22 2020 sa uskutočnilo v Hriňovej krajské kolo vedomostnej súťaže v predmete hudobná náuka –  Hnúšťanský akord. Základnú umeleckú školu Krupina reprezentovali žiaci v dvoch vekových kategóriách. V kategórii B (4. a 5. ročník): Xénia Lvomská, Ivana Lasabová a Jakub Posádka a v kategórii C (6. a 7. ročník): Ema Cibulová, Barbora Melichová a Matúš Posádka. Žiaci kategórie C získali 2. miesto, žiaci … Zobraziť viac
 • Online hudobná škola
  Milí žiaci, keďže naša škola je dočasne uzatvorená, rozhodli sme sa sprostredkovať vám kontakt s hudbou z pohodlia vášho domova. Pravidelne budeme pridávať odkazy na Domácu školu hudby, kde sa môžete zábavnou formou dozvedieť niečo nové z oblasti hudby. Dnes sme pridali poslednú časť z tejto série, s názvom Záverečné opakovanie. Môžete si ju pozrieť … Zobraziť viac