Základná umelecká škola Krupina

Novinky

 • Oznam o čiastočnom obnovení prezenčného vyučovania
  Na základe rozhodnutia zriaďovateľa, s účinnosťou od 8.2.2021, ZUŠ Krupina obnovuje prezenčné vyučovanie hry na hudobných nástrojoch v individuálnej forme pre žiakov 1. stupňa ZŠ, okrem vyučovania hry na dychových nástrojoch. Zákonný zástupca žiaka môže nahlásiť záujem o prezenčný spôsob vyučovania triednemu učiteľovi alebo riaditeľke školy (0918 370 665). Podmienky prezenčného vyučovania v ZUŠ sú … Zobraziť viac
 • Prechod na dištančné vyučovanie
  Vyučovanie všetkých predmetov hudobneho a výtvarného odboru ZUŠ Krupina bude prebiehat dištančnou formou.
 • Konzultačné hodiny výtvarného odboru
  Konzultačné hodiny výtvarného odboru sa budú konať od 19.10.2020 každý pracovný deň v čase od 13:45 do 16:00 v triede výtvarného odboru.
 • Prerušenie skupinového vyučovania v ZUŠ Krupina
  Mesto Krupina ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v Základnej umeleckej škole Krupina.
 • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej umeleckej škole Krupina v školskom roku 2020/2021
  Mesto Krupina od 2. septembra 2020 obnovuje v Základnej umeleckej škole Krupina vyučovanie hudobného a výtvarného odboru v individuálnej a skupinovej forme vyučovania. Všetky potrebné informácie nájdete v tomto odkaze.
 • Doplňujúci zápis žiakov
  Informácie o doplňujúcom zápise žiakov do hudobného a výtvarného odboru.
 • Hra na gitare
  ZUŠ Krupina otvára v školskom roku 2020/2021 triedu vyučovania hry na gitare. Doplňujúci zápis žiakov a talentové skúšky sa uskutočnia 2. septembra 2020 v budove ZUŠ na Svätotrojičnom námestí č. 7 od 10:00 do 15:30.
 • Čestné uznanie
 • Výstava Umením po stopách Sládkoviča
 • Odovzdávanie vysvedčení
  Žiaci výtvarného odboru si môžu vyzdvihnúť vysvedčenie 29. a 30. júna 2020 (pondelok a utorok) v triede výtvarného odboru od 12:00 do 16:00. Žiaci hudobného odobru si môžu vyzdvihnúť vysvedčenie 29. a 30. júna 2020 (pondelok a utorok) po dohode s triednym učiteľom.