Kategórie
Oznamy

Oznam o obnovení prezenčného vyučovania od 10. 1. 2022

Oznamujeme žiakom a ich zákonným zástupcom, že od pondelka 10. 1. 2022 začína prezenčné vyučovanie v hudobnom a výtvarnom odbore ZUŠ Krupina podľa pôvodných rozvrhov.

Oznamujeme žiakom a ich zákonným zástupcom, že od pondelka 10. 1. 2022 začína prezenčné vyučovanie v hudobnom a výtvarnom odbore ZUŠ Krupina podľa pôvodných rozvrhov.

Podmienkou účasti žiaka na vyučovaní je aktuálne písomné vyhlásenie
o bezpríznakovosti.

Tlačivo si môžete stiahnuť tu: