Kategórie
Oznamy

Organizácia vyučovania v ZUŠ Krupina od 8. 11. 2021

Riaditeľka ZUŠ Krupina oznamuje, že skupinové formy vyučovania (výtvarný odbor, hudobná náuka a zborový spev) budú realizované dištančnou formou od pondelka 8. 11. 2021 až do odvolania.

Vyučovanie hudobných nástrojov v hudobnom odbore bude prebiehať v škole prezenčnou formou podľa rozvrhu hodín.

Organizácia vyučovania v hudobnom odbore v predmete hudobná náuka:

Žiaci budú dostávať nové učivo, pracovné listy a úlohy na vypracovanie 1x za týždeň prostredníctvom e-mailu, ktorý rodičia poskytli v čestnom vyhlásení. Starší žiaci budú dostávať materiály prostredníctvom e-mailu, ktorý používali v školskom roku 2020/2021 počas dištančného vyučovania.

Pani učiteľka Mgr. Monika Jalšovská bude žiakom poskytovať individuálne konzultácie v škole, je však potrebné dohodnúť si presný čas stretnutia na tel. č. 0918 370 665 alebo 0908 440 794, prípadne prostredníctvom e-mailu: zuskrupina@gmail.com.

Organizácia vyučovania vo výtvarnom odbore:

Žiaci budú dostávať úlohu a tému na vypracovanie 1x za týždeň, ostáva možnosť individuálnych konzultácií s pedagógom v škole.

Pani učiteľka Mgr. Katarína Franková prosí rodičov a žiakov, aby sa s ňou skontaktovali cez messenger: Katarína Franková (Naniašová) alebo cez e-mail: edvard.leonardo@azet.sk.

Tlačivo na stiahnutie: