Kategórie
Oznamy

Prechod na dištančné vyučovanie

Vyučovanie všetkých predmetov hudobneho a výtvarného odboru ZUŠ Krupina bude prebiehat dištančnou formou.

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 23. októbra 2020 bude prerušené školské vyučovanie v základných umeleckých školách od 26. októbra 2020 do odvolania.

Vyučovanie všetkých predmetov hudobneho a výtvarného odboru ZUŠ Krupina bude prebiehat dištančnou formou.

Dištančné vzdelávanie sa bude realizovať v popoludňajších hodinách a konkrétne podmienky si môžu rodičia dohodnúť s triednymi učiteľmi telefonicky.

Osobné konzultácie v škole budú pokračovať, keď to umožnia pravidlá o pohybe osôb.

Telefonický kontakt vo výtvarnom odbore

Mgr. Katarína Franková               +421 918 426 556

Telefonický kontakt v hudobnom odbore

Mgr. Monika Jalšovská               +421 918 370 665