Kontakt

Základná umelecká škola Krupina

Adresa
Svätotrojičné námestie č. 7
963 01 Krupina

Telefónne číslo
+421 918 370 665

E-mail
zuskrupina@gmail.com

Zriaďovateľ
Mesto Krupina
Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina

Riaditeľka školy
Mgr. Monika Jalšovská