Úspechy

Úspechy našich žiakov

  • Úspechy našich výtvarníkov

  • Zlatá struna 2019
  • Hnúšťanský akord 2018/2019
    Žiaci našej školy sa aj tento školský rok zapojili do vedomostnej súťaže v predmete hudobná náuka Hnúšťanský akord.