Úspechy

Úspechy našich žiakov

 • Čestné uznanie
 • Krajské kolo súťaže Hnúšťanský akord 2019/2020

  Dňa 12. 22 2020 sa uskutočnilo v Hriňovej krajské kolo vedomostnej súťaže v predmete hudobná náuka –  Hnúšťanský akord. Základnú umeleckú školu Krupina reprezentovali žiaci v dvoch vekových kategóriách.

  V kategórii B (4. a 5. ročník): Xénia Lvomská, Ivana Lasabová a Jakub Posádka a v kategórii C (6. a 7. ročník): Ema Cibulová, Barbora Melichová a Matúš Posádka.

  Žiaci kategórie C získali 2. miesto, žiaci kategórie B sa umiestnili na 1. mieste a budú nás reprezentovať na celoslovenskom kole v Hnúšti.

 • Úspechy našich výtvarníkov

 • Zlatá struna 2019
 • Hnúšťanský akord 2018/2019
  Žiaci našej školy sa aj tento školský rok zapojili do vedomostnej súťaže v predmete hudobná náuka Hnúšťanský akord.