Úspechy

Úspechy našich žiakov

 • Detvianska zlatá struna

 • Výtvarná súťaž Maľovaný Hont
 • Celoslovenská súťaž Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici Galéria talentov
 • Výtvarná súťaž TUK 2022

  Žiačka výtvarného odboru ZUŠ Krupina
  Miroslava Gellénová

  získala na súťaži Talent – umenie – kumšt 2. miesto v kategórii výtvarný návrh úžitkového – dekoratívneho predmetu. Usporiadateľom súťaže je Súkromná škola umeleckého priemyslu v Hodruši- Hámroch a vyhodnotenie výsledkov sa uskutočnilo 29. apríla 2022.

 • Čestné uznanie
 • Krajské kolo súťaže Hnúšťanský akord 2019/2020

  Dňa 12. 22 2020 sa uskutočnilo v Hriňovej krajské kolo vedomostnej súťaže v predmete hudobná náuka –  Hnúšťanský akord. Základnú umeleckú školu Krupina reprezentovali žiaci v dvoch vekových kategóriách.

  V kategórii B (4. a 5. ročník): Xénia Lvomská, Ivana Lasabová a Jakub Posádka a v kategórii C (6. a 7. ročník): Ema Cibulová, Barbora Melichová a Matúš Posádka.

  Žiaci kategórie C získali 2. miesto, žiaci kategórie B sa umiestnili na 1. mieste a budú nás reprezentovať na celoslovenskom kole v Hnúšti.