Pre uchádzačov

Termín zápisu nových žiakov

Hudobný odbor

Zápis nových žiakov a talentové skúšky do hudobného odboru sa uskutočnia dňa 4. septembra 2023 od 10.30 do 15.00 hod.

Miesto konania prijímacích skúšok:
Základná umelecká škola Krupina, Svätotrojičné námestie č. 7

Kritériá pre talentové skúšky a pre prijatie do prípravného štúdia hudobného odboru

Výtvarný odbor

Zápis nových žiakov do výtvarného odboru sa uskutoční
dňa 4. septembra 2023 od 10.30 do 15.00 hod.

Miesto konania prijímacích skúšok:
Základná umelecká škola Krupina, M. R. Štefánika. č. 2

Zápis je možný len do 15. septembra 2023. Po tomto termíne žiakov na štúdium nezapisujeme.

Školné

Hudobný odbor

prípravné štúdium
15 €/mesiac

individuálne štúdium
18 €/mesiac

individuálne štúdium druhý nástroj
27 €/mesiac

individuálne štúdium dospelej osoby
72 €/mesiac

Tanečný odbor

skupinová forma štúdia
12 €/mesiac

skupinová forma štúdia dospelej osoby
45 €/mesiac

Výtvarný odbor

skupinová forma štúdia
15 €/mesiac

skupinová forma štúdia dospelej osoby
45 €/mesiac

Číslo účtu pre úhradu školného

IBAN: SK96 0200 0000 0016 6596 5653
BIC: SUBASKBX