Kategórie
Oznamy

Oznam o obnovení prezenčnej formy vyučovania v ZUŠ Krupina

Riaditeľka ZUŠ Krupina oznamuje, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa od 10. mája 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie v ZUŠ Krupina v plnom rozsahu v hudobnom a vo výtvarnom odbore.

Návrat do škôl s účinnosťou od 10. mája 2021

Riaditeľka ZUŠ Krupina oznamuje, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa od 10. mája 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie v ZUŠ Krupina v plnom rozsahu v hudobnom a vo výtvarnom odbore.

Podmienkou účasti na vyučovaní je čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané zákonným zástupcom žiaka.

Vyučovanie skupinových predmetov bude prebiehať podľa rozvrhu hodín zo septembra 2020.