Kategórie
Oznamy

Oznam o obnovení individuálnej formy vyučovania v ZUŠ Krupina

Riaditeľka ZUŠ Krupina oznamuje, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa od 26.4.2021 obnovuje prezenčné vyučovanie v ZUŠ Krupina pre všetkých žiakov v individualnej forme štúdia, okrem spevu a dychových nástrojov.

Návrat do škôl s účinnosťou od 26. apríla 2021

Riaditeľka ZUŠ Krupina oznamuje, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa od 26.4.2021 obnovuje prezenčné vyučovanie v ZUŠ Krupina pre všetkých žiakov v individualnej forme štúdia, okrem spevu a dychových nástrojov.

Vyučovanie hudobnej náuky a výtvarného odboru pokračuje dištančnou formou.

Podmienky účasti na vyučovaní:

  1. žiak prvého stupňa ZŠ odovzdá triednemu učiteľovi raz za 7 dní čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (testuje sa zákonný zástupca)
  2. žiak druhého stupňa ZŠ odovzdá triednemu učiteľovi raz za 7 dní čestná vyhlásenie o bezinfekčnosti (testuje sa zákonný zástupca + žiak)
  3. žiak SŠ alebo študent VŠ odovzdá triednemu učiteľovi raz za 7 dní čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (testuje sa zákonný zástupca + žiak alebo študent)

Výsledky testu na ochorenie COVID-19 a ich kópie ZUŠ nezbiera, predkladajú sa len k nahliadnutiu.