Kategórie
Oznamy

Konzultačné hodiny výtvarného odboru

Kategórie
Oznamy

Prerušenie skupinového vyučovania v ZUŠ Krupina

Mesto Krupina ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v Základnej umeleckej škole Krupina.

Kategórie
Oznamy

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej umeleckej škole Krupina v školskom roku 2020/2021

Kategórie
Oznamy

Doplňujúci zápis žiakov

Informácie o doplňujúcom zápise žiakov do hudobného a výtvarného odboru.

Kategórie
Oznamy

Hra na gitare

ZUŠ Krupina otvára v školskom roku 2020/2021 triedu vyučovania hry na gitare. Doplňujúci zápis žiakov a talentové skúšky sa uskutočnia 2. septembra 2020 v budove ZUŠ na Svätotrojičnom námestí č. 7 od 10:00 do 15:30.

Kategórie
Súťaže

Čestné uznanie

Kategórie
Ostatné

Výstava Umením po stopách Sládkoviča

Kategórie
Oznamy

Odovzdávanie vysvedčení

Žiaci výtvarného odboru si môžu vyzdvihnúť vysvedčenie 29. a 30. júna 2020 (pondelok a utorok) v triede výtvarného odboru od 12:00 do 16:00. Žiaci hudobného odobru si môžu vyzdvihnúť vysvedčenie 29. a 30. júna 2020 (pondelok a utorok) po dohode s triednym učiteľom.

Kategórie
Nezaradené

Zápis žiakov na školský rok 2020/2021

Kategórie
Oznamy

Obnovenie vyučovania v Základnej umeleckej škole Krupina