Kategórie
Oznamy

Organizácia vyučovania v ZUŠ Krupina od 8. 11. 2021

Kategórie
Oznamy

Oznam o obnovení prezenčnej formy vyučovania v ZUŠ Krupina

Riaditeľka ZUŠ Krupina oznamuje, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa od 10. mája 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie v ZUŠ Krupina v plnom rozsahu v hudobnom a vo výtvarnom odbore.

Kategórie
Oznamy

Oznam o obnovení individuálnej formy vyučovania v ZUŠ Krupina

Riaditeľka ZUŠ Krupina oznamuje, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa od 26.4.2021 obnovuje prezenčné vyučovanie v ZUŠ Krupina pre všetkých žiakov v individualnej forme štúdia, okrem spevu a dychových nástrojov.

Kategórie
Oznamy

Oznam o čiastočnom obnovení prezenčného vyučovania

Kategórie
Oznamy

Prechod na dištančné vyučovanie

Vyučovanie všetkých predmetov hudobneho a výtvarného odboru ZUŠ Krupina bude prebiehat dištančnou formou.

Kategórie
Oznamy

Konzultačné hodiny výtvarného odboru

Kategórie
Oznamy

Prerušenie skupinového vyučovania v ZUŠ Krupina

Mesto Krupina ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v Základnej umeleckej škole Krupina.

Kategórie
Oznamy

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej umeleckej škole Krupina v školskom roku 2020/2021

Kategórie
Oznamy

Doplňujúci zápis žiakov

Informácie o doplňujúcom zápise žiakov do hudobného a výtvarného odboru.

Kategórie
Oznamy

Hra na gitare

ZUŠ Krupina otvára v školskom roku 2020/2021 triedu vyučovania hry na gitare. Doplňujúci zápis žiakov a talentové skúšky sa uskutočnia 2. septembra 2020 v budove ZUŠ na Svätotrojičnom námestí č. 7 od 10:00 do 15:30.