Kategórie
Súťaže

Celoslovenská súťaž Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici Galéria talentov

Miroslava Gellénová získala 1. miesto v oblasti vlastná výtvarná tvorba.