Kategórie
Súťaže

Čestné uznanie

Kategórie
Súťaže

Krajské kolo súťaže Hnúšťanský akord 2019/2020

Kategórie
Súťaže

Úspechy našich výtvarníkov

Kategórie
Súťaže

Zlatá struna 2019

Kategórie
Súťaže

Hnúšťanský akord 2018/2019

Žiaci našej školy sa aj tento školský rok zapojili do vedomostnej súťaže v predmete hudobná náuka Hnúšťanský akord.