Kategórie
Súťaže

Výtvarná súťaž TUK 2022

Žiačka výtvarného odboru ZUŠ Krupina Miroslava Gellénová získala na súťaži Talent – umenie – kumšt 2. miesto v kategórii výtvarný návrh úžitkového – dekoratívneho predmetu.

Žiačka výtvarného odboru ZUŠ Krupina
Miroslava Gellénová

získala na súťaži Talent – umenie – kumšt 2. miesto v kategórii výtvarný návrh úžitkového – dekoratívneho predmetu. Usporiadateľom súťaže je Súkromná škola umeleckého priemyslu v Hodruši- Hámroch a vyhodnotenie výsledkov sa uskutočnilo 29. apríla 2022.