Kategórie
Koncerty a výstavy

Pozvánka na jarný koncert 2022

Srdečne Vás pozývame na jarný koncert, ktorý pre Vás pripravili žiaci a pedagógovia Základnej umeleckej školy Krupina.

Srdečne Vás pozývame na jarný koncert, ktorý pre Vás pripravili žiaci a pedagógovia
Základnej umeleckej školy Krupina.

Program jarného koncertu 2022 ZUŠ Krupina
 1. Eliška Monišová, 3. ročník, hra na klavíri
  Petr Eben: Keď mamička pohladká
 2. Viktor Vazan, 1. ročník, hra na akordeóne
  Pôjdeme my do hájička
 3. Kristián Uličný, 1. ročník, hra na husliach
  Jean Philippe Rameau: Rigaudon
 4. Karin Lenhardová, 4. ročník, hra na klavíri
  Cornelius Gurlitt: Sonatina C dur 1. časť
  Petr Skoumal: Pat a Mat
 5. Dorota Nagyová, 1. ročník, hra na zobcovej flaute
  James Paisible: Menuet arr. Walter Bergmann
 6. Daniel Ľupták, 2. ročník, hra na akordeóne
  Od steny Anička, Sedemdesiat sukieň mala
 7. Dorota Ráchel Sádecká, PŠ, hra na gitare
  Zlatá brána
 8. Soňa Vištiaková, 2. ročník, hra na husliach
  Johann Sebastian Bach: Menuet
 9. Nina Bariaková, 4. ročník, hra na klavíri
  Samuil Majkapar: Menuet
 10. Anežka Posádková, 1. ročník, hra na zobcovej flaute
  Michael Praetorius: Ballet zo zbierky tancov Terpsichore
 11. Jozef Pavlenda, 2. ročník, hra na akordeóne
  Lietala si lastovička, Medveďku
 12. Lucia Longauerová, 2. ročník, hra na husliach
  Johann Sebastian Bach: Menuet
 13. Michaela Šťastná, 4. ročník, hra na klavíri
  Ilja Hurník: Ráno
 14. Amália Capuliaková, 1. ročník, hra na gitare
  Tatiana Stachak: Kovboj, U hodinára
 15. Viliam Neurath, 3. ročník, hra na zobcovej flaute
  Walter Bergmann: Austrian ländler
  Česká polka arr. Walter Bergmann
 16. Júlia Ližbetinová, 6. ročník, hra na klavíri
  Frederik Chopin: Valčík a mol
 17. Ján Križan, 5. ročník, hra na akordeóne
  Georg Friedrich Händel: Menuet
 18. Barbora Melichová, 8. ročník, hra na husliach
  Vittorio Monti: Czardas
 19. Šimon Uhrík, 8. ročník, hra na klavíri
  Václav Kaprál: Mazurka
  Manfred Schmitz: Weekend Rag