Kategórie
Prijímacie skúšky

Zápis žiakov na školský rok 2023/2024

Informácie o zápise žiakov na školský rok 2024/2025.

Kategórie
Prijímacie skúšky

Zápis žiakov September 2019/2020

Základná umelecká škola Krupina otvára v školskom roku 2019/2020 hudobný a výtvarný odbor.