Kategórie
Prijímacie skúšky

Zápis žiakov na školský rok 2023/2024

Informácie o zápise žiakov na školský rok 2024/2025.

Základná umelecká škola Krupina otvára v školskom roku 2024/2025 hudobný a výtvarný odbor

hudobnom odbore prijímame žiakov na štúdium spevu a hlasovej výchovy, hry na klavíri, organe, akordeóne, gitare, husliach, cimbale, zobcovej a priečnej flaute, klarinete, trúbke a saxofóne. Prednosť majú žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ.

Vo výtvarnom odbore prijímame žiakov všetkých ročníkov.

Zápis nových žiakov a talentové skúšky do hudobného odboru sa uskutočnia  v budove ZUŠ Krupina na Svätotrojičnom námestí č. 7, od 24. 06. do 27. 06. 2024 v popoludňajších hodinách (14.00 – 16.00), presný termín si treba dohodnúť na tel. č. 0918 370 665.

Zápis žiakov do výtvarného odboru sa uskutoční v budove ZUŠ Krupina na ul. M. R. Štefánika č. 2, od 24. 06. do 27. 06. 2024 v popoludňajších hodinách (14.00 – 16.00).

Zápis je možný len do 15. septembra 2023. Po tomto termíne žiakov na štúdium nezapisujeme.