Kategórie
Súťaže

Hnúšťanský akord 2018/2019

Žiaci našej školy sa aj tento školský rok zapojili do vedomostnej súťaže v predmete hudobná náuka Hnúšťanský akord.

Žiaci našej školy sa aj tento školský rok zapojili do vedomostnej súťaže v predmete hudobná náuka Hnúšťanský akord.