Kategórie
Oznamy

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej umeleckej škole Krupina v školskom roku 2020/2021

Mesto Krupina od 2. septembra 2020 obnovuje v Základnej umeleckej škole Krupina vyučovanie hudobného a výtvarného odboru v individuálnej a skupinovej forme vyučovania.