Kategórie
Oznamy

Doplňujúci zápis žiakov

Informácie o doplňujúcom zápise žiakov do hudobného a výtvarného odboru.

Hudobný odbor

Doplňujúci zápis žiakov a talentové skúšky sa uskutočnia 2. septembra 2020 od 10:00 do 15:30 v budove ZUŠ na Svätotrojičnom námestí č. 7.

Prijímame žiakov na štúdium spevu, hlasovej výchovy, hry na klavíri, akordeóne, organe, zobcovej flaute, klarinete, trúbke a gitare.

Výtvarný odbor

Doplňujúci zápis nových žiakov sa uskutoční 2. septembra 2020 od 10:00 do 15:30 v budove ZUŠ na ulici M. R. Štefánika č. 2.

V školskom roku 2020/2021 si môžu všetci žiaci ZUŠ uplatniť vzdelávací poukaz do 25. septembra 2020.

Po 15. septembri nových žiakov nezapisujeme.