Kategórie
Oznamy

Prerušenie skupinového vyučovania v ZUŠ Krupina

Mesto Krupina ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v Základnej umeleckej škole Krupina.

Mesto Krupina ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v Základnej umeleckej škole Krupina.

Skupinové vyučovanie vo výtvarnom odbore a v predmete hudobná náuka v hudobnom odbore bude prebiehať dištančnou formou (vyučovanie na diaľku alebo individuálne konzultácie), konkrétne podmienky si rodičia dohodnú s vyučujúcim.

Telefonický kontakt vo výtvarnom odbore

Mgr. Katarína Franková               +421 918 426 556

Telefonický kontakt v hudobnom odbore

Mgr. Monika Jalšovská               +421 918 370 665