Kategórie
Oznamy

OZNAM

Oznam o uzatvorení školy

Riaditeľka školy oznamuje, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu na celom území SR, Základná umelecká škola Krupina bude uzatvorená od 13.3. 2020 do 29. 3. 2020 vrátane. Aby prijaté opatrenia mali význam, žiadame rodičov, aby sa deti zdržiavali v domácnosti, prípadne v prírode a nestretávali sa spoločne v uzavretých priestoroch a podnikoch.

Mgr. Monika Jalšovská
riaditeľka ZUŠ Krupina