Kategórie
Oznamy

Dočasné zatvorenie školy

Vzhľadom k tomu, že od dnešného dňa, t. j. od 12. marca 2020 od 6:00 hod. platí na celom území SR mimoriadna situácia, prijal som nasledovné rozhodnutie ako primátor mesta a predseda Krízového štábu mesta Krupina. Od zajtrajšieho dňa, t. j. od piatka, 13. marca 2020 uzatvárame obe základné školy a Materskú školu na ulici Malinovského s elokovaným pracoviskom na ulici Ivana Krasku, rovnako tak Centrum voľného času – Domček a Základnú umeleckú školu v Krupine, ktoré sú v  zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina. Zároveň vyzývam aj Súkromnú materskú školu v Krupine, aby postupovala rovnakým spôsobom. Mesto Krupina týmto  uzatvára svoje školy a školské zariadenia na päť pracovných dní, t.j. do 19.3. 2020 vrátane, pokiaľ centrálny Krízový štáb SR nerozhodne inak, v tom prípade sa aj na mesto Krupina vzťahuje nariadenie vyššieho orgánu krízového riadenia. Aby prijaté opatrenia mali význam, tak týmto dôrazne upozorňujem rodičov, aby zabezpečili to, aby ich deti zotrvali v domácnosti, prípadne v prírode a nestretávali sa spoločne v uzatvorených priestoroch a podnikoch!

Ing. Radoslav VAZAN, v.r.
primátor mesta Krupina
predseda Krízového štábu mesta Krupina