Kategórie
Prijímacie skúšky

Zápis žiakov September 2019/2020

Základná umelecká škola Krupina otvára v školskom roku 2019/2020 hudobný a výtvarný odbor.

Základná umelecká škola Krupina otvára v školskom roku 2019/2020 hudobný a výtvarný odbor.