Kategórie
Prijímacie skúšky

Zápis žiakov na školský rok 2022/2023

Informácie o zápise žiakov na školský rok 2022/2023.

Základná umelecká škola Krupina otvára v školskom roku 2022/2023 hudobný a výtvarný odbor

hudobnom odbore prijímame žiakov na štúdium spevu a hry na zobcovej flaute. Prednosť majú žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ.

Vo výtvarnom odbore prijímame žiakov všetkých ročníkov.

Zápis nových žiakov a talentové skúšky do hudobného odboru
sa uskutočnia v budove ZUŠ Krupina na Svätotrojičnom námestí č. 7,
dňa 5. 9. 2022 od 10.00 do 14.00.

Zápis žiakov do výtvarného odboru sa uskutoční v budove ZUŠ Krupina na ul. M. R. Štefánika č. 2, dňa 5. 9. 2022 od 10.30 do 15.00.

Zápis je možný len do 15. septembra 2022. Po tomto termíne žiakov na štúdium nezapisujeme.