Kategórie
Prijímacie skúšky

Zápis žiakov na školský rok 2023/2024

Informácie o zápise žiakov na školský rok 2023/2024.

Základná umelecká škola Krupina otvára v školskom roku 2023/2024 hudobný a výtvarný odbor

hudobnom odbore prijímame žiakov na štúdium spevu, hry na cimbale, hry na klavíri a hry na zobcovej flaute. Prednosť majú žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ.

Vo výtvarnom odbore prijímame žiakov všetkých ročníkov.

Zápis nových žiakov a talentové skúšky do hudobného odboru
sa uskutočnia v budove ZUŠ Krupina na Svätotrojičnom námestí č. 7,
dňa 4. septembra 2023 od 10.30 do 15.00 hod.

Zápis žiakov do výtvarného odboru sa uskutoční v budove ZUŠ Krupina na ul. M. R. Štefánika č. 2, dňa 4. septembra 2023 od 10.30 do 15.00 hod.

Zápis je možný len do 15. septembra 2023. Po tomto termíne žiakov na štúdium nezapisujeme.