Kategórie
Nezaradené

Zápis žiakov na školský rok 2020/2021

Základná umelecká škola Krupina
otvára v školskom roku 2020/2021 hudobný a výtvarný odbor.

  • V hudobnom odbore prijímame žiakov na štúdium spevu a hlasovej výchovy, hry na klavíri, organe, akordeóne, husliach, viole, zobcovej a priečnej flaute, klarinete a trúbke. Prednosť majú žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ.
  • Vo výtvarnom odbore prijímame žiakov všetkých ročníkov.

Zápis nových žiakov a talentové skúšky do hudobného odboru sa uskutočnia  v budove ZUŠ Krupina na Svätotrojičnom námestí č. 7, od 22. 06. do 26. 06. 2020 v popoludňajších hodinách (13.00 – 17.00).

Prihlášku na štúdim, čestné vyhlásnie a súhlas so spracovaním osobných údajom si môžete stiahnuť v tomto odkaze.