Kategórie
Koncerty a výstavy

Jarný koncert 2023

Srdečne Vás pozývame na Jarný koncert žiakov ZUŠ Krupina, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 30. marca 2023 o 16.30 v Kine Kultúra.

Srdečne Vás pozývame na Jarný koncert žiakov ZUŠ Krupina, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 30. marca 2023 o 16.30 v Kine Kultúra 

Program jarného koncertu 2023 ZUŠ Krupina
 1. Detský vokálno-inštrumentálny súbor Ninna nanna
  Sólo: Alžbeta Považanová (soprán)
 2. Kristián Uličný, 2. ročník/ 1. časť, hra na husliach
  Ferdinand Küchler: Concertino D dur
 3. Alžbeta Považanová, 1. ročník/1. časť, hra na klavíri
  Ilona Jurníčková: V starom slohu, Hra s loptičkou
 4. Angelika Kyseľová, 1. ročník/2. časť, hra na saxofóne
  George Gershwin: I Got Plenty
 5. Vivien Lvomská, 2. ročník/2. časť, hra na husliach
  Martin Greenwald: Arminta Waltz
 6. Anežka Posádková, 2. ročník/1. časť, hra na klavíri
  Martha Mier: Sneaky Business
 7. Peter Sališ, 2. ročník/1. časť, hra na gitare
  Tatiana Stachak: Kolotoč blues, Na výlete
 8. Detský sláčikový orchester (mladší žiaci)
  Ľudové piesne
 9. Karin Lenhardová, 1. ročník/2. časť, hra na klavíri
  Robert Schumann: Úbohá sirota
 10. Ján Marko Sedmák, 3. ročník/1. časť, hra na akordeóne
  Ladislav Castiglione: Allegretto
 11. Terézia Balková, 2. ročník/1. časť, hra na husliach
  Georg Philipp Telemann: Sonatína
 12. Zuzana Matejkinová, 3. ročník/1. časť, hra na klavíri
  Samuil Majkapar: V záhradke, Scherzino
 13. Viliam Neurath, 4. ročník/1. časť, hra na zobcovej flaute
  Karl Joachim Andersen: Hungarian Fantaisie
 14. Michaela Poljovková, 3. ročník/1. časť, hra na gitare
  Ferdinando Carulli: Andante
 15. Eliška Monišová, 4. ročník/1.časť, hra na klavíri
  Jiří Antonín Benda: Sonatina a mol
 16. Xénia Lvomská, 3. ročník/2. časť, hra na husliach
  Benoni Lagye: Danse Espagnole
 17. Edita Petrášová, 1. ročník/2. časť, hra na klavíri
  Robert Schumann: Úbohá sirota
  Milan Novák: Výlet
 18. Ján Šípka, 4. ročník/1. časť, hra na akordeóne
  Ladislav Castiglione: Andantino
 19. Barbora Pálková, 1. ročník/2. časť, hra na husliach
  Oskar Rieding: Cigánsky pochod
 20. Júlia Ližbetinová, 4. ročník/2. časť, hra na klavíri
  Friedrich Kuhlau: Sonatina C dur
 21. Alex Dado, 2. ročník/2. časť, hra na saxofóne
  Antonín Dvořák: Humoreska
 22. Sláčikový orchester ZUŠ (starší žiaci)
  Čardáš G dur
 23. Detský vokálno-inštrumentálny súbor Ciaccona
  Sólo: Jakub Posádka (kontratenor), Dobromil Botló (bas)