Kategórie
Koncerty a výstavy

Adventný koncert 2022

Srdečne Vás pozývame na Adventný koncert, ktorý sa bude konať 8. decembra 2022 o 16.30 v Kine Kultúra.

Srdečne Vás pozývame na Adventný koncert, ktorý sa bude konať 8. decembra 2022 o 16.30 v Kine Kultúra

Program koncertu
 1. Sláčikový orchester ZUŠ Krupina – starší žiaci

Irving Berlin: White Christmas

 1. Zuzana Matejkinová, 3. ročník, hra na klavíri

Josef Blatný: Menuet

 1. Anežka Posádková, 2. ročník, hra na zobcovej flaute

Anonym: Heyduck Dance

 1. Kristián Uličný, 2. ročník, hra na husliach

Christoph Willibald Gluck: Veselý tanec

 1. Amália Capuliaková, 2. ročník, hra na gitare

Ferdinando Carulli: Contreadance

 1. Eliška Monišová, 4. ročník, hra na klavíri

Samuil Majkapar: Melancholický valčík

 1. Lucia Longauerová, 3. ročník, hra na husliach

Natalya Baklanova: Mazurka

 1. Daniel Ľupták, 3. ročník, hra na akordeóne

Jean Baptiste Duvernoy: Etuda

 1. Flautové trio: Anežka Posádková, Jasmína Polková, Frederika Rút Sádecká

Rolničky  arr. Iveta Hlavatá

 1. Sláčikový orchester – mladší žiaci

Ľudové koledy

 1. Edita Petrášová, 5. ročník, hra na klavíri

Arcangelo Corelli: Sarabanda e mol

Piotr Iľjič Čajkovskij: Polka

 1. Xénia Lvomská, hlasová výchova

Joshua Brian Campbell: Stand Up (pieseň z filmu Harriet)

 1. Terézia Balková, 2. ročník, hra na husliach

Christoph Willibald Gluck: Andante cantabile

Jean-Philippe Rameau: La Villageoise

 1. Jakub Posádka, 3. ročník, hra na gitare

Francisco Tárrega: Lagrima

 1. Vladimír Páleník, 5. ročník, hra na akordeóne

Georg Friedrich Händel: Menuet

 1. Dávid Slávik, 4. ročník, hra na husliach

L. Ober: Tamburin

 1. Júlia Ližbetinová, 7. ročník, hra na klavíri

Ludwig van Beethoven: Ecossaise Es dur

 1. Angelika Kyseľová, 1. ročník, hra na saxofóne

Antonín Dvořák: Humoreska

 1. Barbora Melichová, 1. ročník / II. stupeň, hra na husliach

Gustav Ellerton: Tarantella

 1. Detský spevácky zbor

Juraj Zrunek: Gloria (z vianočnej pastierskej omše)