Kategórie
Prijímacie skúšky

Zápis žiakov na školský rok 2022/2023

Informácie o zápise žiakov na školský rok 2020/2021.

Základná umelecká škola Krupina otvára v školskom roku 2022/2023 hudobný a výtvarný odbor

hudobnom odbore prijímame žiakov na štúdium spevu a hlasovej výchovy, hry na klavíri, organe, akordeóne, gitare, husliach, viole, zobcovej a priečnej flaute, klarinete, trúbke a saxofóne.
Prednosť majú žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ.

Vo výtvarnom odbore prijímame žiakov všetkých ročníkov.

Zápis nových žiakov a talentové skúšky do hudobného odboru
sa uskutočnia  v budove ZUŠ Krupina na Svätotrojičnom námestí č. 7,
od 27. 6. 2022 do 30. 6. 2022 v popoludňajších hodinách (13.00 až 16.00). Presný termín si treba dohondúť na tel. č. 0918 370 665.

Zápis žiakov do výtvarného odboru sa uskutoční v budove ZUŠ Krupina na ul. M. R. Štefánika č. 2, od 27. 6. 2022 do 30. 6. 2022 v popoludňajších hodinách (14.00 – 16.00).