Tanečná súťaž Showtime 2016/2017

Posledný aprílový deň (30.4.) sa žiaci 1.ročníka tanečného odboru zúčastnili tanečnej súťaže vo výrazových tancoch Showtime 2016 a to hneď s dvomi choreografiami That Man a PulpFiction. S choreografiou PulpFiction, kde mali prváci posilu o tri deti z prípravného ročníka (Trojak, Kocková, Kráľová) si v kategórii Akrobatické Rocky vytancovali bronzové umiestnenie, teda krásne 3.miesto. V kategórií parketových tancov- Swing si s choreografiou That man naši prváci vytancovi strieborné umiestnenie a získali potrebný počet bodov na postup na ME, ktoré sa uskutočnia v 29.6.-3.7.2016 v Leviciach. Deťom z celého srdca gratulujeme a tešíme sa z ich úspechu!

Ing. Barbara Machalová


diplom
Späť na Novinky