Kontaktné informácie

Názov školy: Základná umelecká škola Krupina
Adresa: Svätotrojičné námestie č. 7, 963 01 Krupina
Telefónne číslo: +421 918 370 665
E-mail: zuskrupina@stonline.sk
Zriaďovateľ: Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina
Riaditeľka školy: Mgr. Monika Jalšovská

budova školy

Svätotrojičné námestie č. 7, Krupina
riaditeľstvo, hudobný odbor

budova školy

M. R. Štefánika č. 2, Krupina
hudobný odbor, výtvarný odbor